Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Medlemmer Sekretariat Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Vedtægter
  
 

Sekretariatet                  Udskriv siden

Hvordan arbejder Sekretariatet?


Klagesager behandles som hovedregel altid udelukkende på grundlag af skriftligt materiale. Der er dog altid mulighed for, at såvel klageren som realkreditinstituttet kan kontakte Sekretariatet både personligt og telefonisk for at få vejledning. Det gælder både, inden klagesagen igangsættes, og undervejs i forløbet. Sekretariatet har nemlig generelt til opgave at hjælpe parterne med sagens oplysning.

Klagen indgives på et særligt klageskema, hvorpå klageren blandt andet kan skrive, hvad klagen går ud på, og hvad klageren ønsker at få ud af nævnsbehandlingen.

Når klagen er modtaget, sender Sekretariatet den videre til realkreditinstituttet, som bliver anmodet om inden 5 uger at afgive en udtalelse til Ankenævnet, det vil sige et svar på klagen. Når instituttets udtalelse foreligger, sender Sekretariatet den til klageren, som så får lejlighed til at komme med sine eventuelle bemærkninger til udtalelsen.

Udvekslingen af udtalelser og bemærkninger mellem klageren og realkreditinstituttet via Nævnssekretariatet fortsætter, så længe der stadig fremkommer nyt.

Der er også mulighed for, at Sekretariatet derudover selvstændigt indhenter oplysninger enten hos parterne, hos sagkyndige eller hos andre. Parterne får tilsendt kopi af de oplysninger og det materiale, som Nævnssekretariatet indhenter.

Når Sekretariatet mener, at sagen er fuldt oplyst, gøres sagen klar til behandling og afgørelse på et nævnsmøde.

Sekretariatet består af følgende personer:
Sekretariatschef, cand. jur. Susanne Nielsen
Cand.jur. Keld Overvad Steffensen,
Cand.jur. Steen Berg
Advokatsekretær Vivian Jespersen

Hvordan kommer man videre?


Ring til os, hvis du ønsker yderligere vejledning med hensyn til indbringelsen af en klage. Vi kan altid træffes på telefon 33 12 82 00 på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00. Du kan også bestille en opringning ved at klikke her.

Klik her for at få det klageskema, som du skal bruge, hvis du skal indbringe en klage. I klageskemaet giver du realkreditinstituttet lov til at videregive oplysninger til Nævnet. Når vi skal bruge en sådan tilladelse fra dig, skyldes det, at realkreditinstitutter har tavshedspligt.

Efter at du har udfyldt og underskrevet klageskemaet, sender du skemaet og kopi af relevante bilag samt klagesagsgebyret på p.t. 200 kr. til os, hvorefter vi igangsætter klagesagen.

Hvis du har sendt en klage ind, som du fortryder, kan du altid kalde din klage tilbage. Klagen bortfalder også, hvis realkreditinstituttet undervejs opfylder dit krav, eller hvis I indgår forlig.

Der henvises i øvrigt til vedtægterne for Realkreditankenævnet, som kan ses ved at klikke her.

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk