Publikationer

 
Bestilling af kendelser og årsberetninger.

Ankenævnets årsberetninger fra før 2010 foreligger alene i trykt form - dog således, at uddrag af disse er tilgængelige elektronisk.
Du kan se disse uddrag (og andet til download) ved at klikke her.

Kendelser, der er afsagt før 2011, er på hjemmesiden gengivet i resummeret form.
Du kan bestille såvel tidligere årsberetninger som enkeltkendelser og øvrigt materiale ved at klikke her.

Vejledning i sagsanlæg ved domstolene:
Rekvireres på telefon 3312 8200

Klageskema, info-folder og vedtægter
kan ligeledes rekvireres på telefon 3312 8200
Direkte link til klageskemaet