Aktuel info

 

Sager om personlige fordringer.

Hvad sker der, efter at der er afsagt kendelser i sager om personlige fordringer? Efterkommelse af kendelserne, retspraksis m.v Læs også her om de seneste ankenævnsafgørelser på området.
Opdateret d.  09-06-2004
 

Renteswap

Nævnet afsagde i august 2011 den første kendelse vedrørende en renteswapaftale mellem en andelsboligforening og et realkreditinstitut. Afgørelser i lignende sager er truffet i oktober 2011, i juli 2012, i august og december 2013, i januar 2014 og i august
Opdateret d.  14-02-2017
 

Ny formand

Fra den 1. januar 2012 er højesteretsdommer Henrik Waaben formand for Realkreditankenævnet.
Opdateret d.  
 

Engelsk version af hjemmesiden

Realkreditankenævnet har i dag lanceret en engelsk version af sin hjemmeside.
Opdateret d.  
 

International konference i København i september 2

Realkreditankenævnet er sammen med Ankenævnet for Forsikring og Pengeinstitutankenævnet lokale arrangører af dette års internationale INFO konference, som afholdes i København 17. – 19. september 2012.
Opdateret d.  
 

Bidrag

Læs om nævnsafgørelser vedrørende bidrag, og om hvad bidrag er.
Opdateret d.  11-07-2017
 

Årsberetning for 2014

Ankenævnets årsberetning for 2014 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Opdateret d.  22-06-2015
 

Årsberetning for 2015

Ankenævnets årsberetning for 2015 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Opdateret d.  
 

Årsberetning for 2016

Ankenævnets årsberetning for 2016 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Opdateret d.