Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216051300
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Ikke rådgiveransvar som følge af institutskiftet til lån, der aktuelt kunne bidragsforhøjes, dels fordi klageren kendte til skiftet, dels fordi klageren havde opnået fordele ved institutskiftet, som han ellers ikke havde kunnet opnå.
21605130
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Klageren havde i sin ejendom et variabelt forrentet lån med renteloft og indledende afdragsfrihed frem til 2017 ydet af det indklagede realkreditinstitut 1. I sin egenskab af låneformidler for det koncernforbundne institut 2 fremsendte institut 1 i juli 2014 en vejledende låneomlægningsberegning til klageren, hvoraf det fremgik, at det nye lån ville blive ydet af institut 2. Klageren stillede i forlængelse heraf spørgsmål til, hvorfor institut 2 var anført som långiver, hvilket institut 1’s kunderådgiver forklarede klageren. Institut 1 afgav i september 2014 et lånetilbud på vegne af institut 2, hvori der var anført, at bidragssatsen pr. januar 2015 ville blive forhøjet. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af institut 2’s Långuide pr. november 2015 fremgik det, at institut 2 kunne ændre bidrag og beregningsprincipper. Institut 2 varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, hvilket fik klageren til at henvende sig til institut 1 med en klage over rådgivningen i forbindelse med låneomlægningen i 2014, herunder at det havde medført et skift fra et lån hos institut 1 med fastlåst bidragssats til et lån med en frit skalerbar sats i institut 2. Institut 1 afviste at have pådraget sig et rådgiveransvar.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at bidragssatsen på hans lån skulle fastfryses svarende til de vilkår, han i 2014 havde på sit lån til institut 1. Institut 1 påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at sagen omhandlede den rådgivning som institut 1 gav klageren i forbindelse med hans låneomlægning i 2014. Klageren var opmærksom på selve institutskiftet, og at det nye lån kunne bidragsreguleres, ikke alene fordi aftalegrundlaget indeholdt den fornødne hjemmel, men også fordi der allerede i tilbudsmaterialet var anført en konkret forhøjelse, som skulle ske pr. 1. januar 2015. Nævnet fandt, at institut 1 ikke herudover havde en særlig anledning til at rådgive specifikt om eventuelle ulemper ved, at lånet blev ydet af institut 2, særligt i relation til bidrag. Under hensyntagen hertil og til, at klageren ikke kunne have opnået et lån hos institut 1, og at klageren havde opnået en række fordele ved låneomlægningen, herunder i forhold til låntype, låneprovenu og forlængelse af løbetid og afdragsfrihed, fandt Nævnet, at institut 1 ikke havde pådraget sig rådgiveransvar over for klageren ved ikke at fremhæve, at låneomlægningen skete til et lån, der aktuelt ville kunne bidragsforhøjes (yderligere). Da forhøjelsen ikke kunne anses for vilkårlig eller for åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og belåningsgrader, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstitut 1.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk