Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216051170
Bidragsforhøjelse.
Ikke i aftalegrundlaget bestemmelser, der kunne føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til at afspejle den generelle pris- eller renteudvikling. Bidragsforhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21605117
Bidragsforhøjelse.
Klagerne ejer en landejendom og en ejerlejlighed, hvori der indestår lån en række lån til det indklagede realkreditinstitut, som er optaget i årene 2004 til 2013. Aftalegrundlagene for lånene indeholder en adgang til bidragsforhøjelser. Instituttet forhøjede i 2012, 2013 og 2015 bidraget på flere af lånene. I februar 2016 varslede instituttet på ny bidragsforhøjelser over for klagerne med virkning pr. 1. juli 2016. Klagerne var utilfredse med bidragsforhøjelserne og indbragte i sommeren 2016 en sag for Pengeinstitutankenævnet, som oversendte sagen til Realkreditankenævnet. Over for Pengeinstitutankenævnet anførte klagerne blandt andet, at en sammenligning mellem bidragssatserne over de seneste 10 år og prisudviklingen i Danmark ikke gav grundlag for en forhøjelse af bidragssatserne.

Klagerne nedlagde ved Nævnet påstand om, at de sidste forhøjelser af bidraget skulle annulleres, og at de tidligere bidragsforhøjelser skulle følge renteniveauet, således at når renten steg, faldt bidraget, og omvendt. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at klagerne ikke umiddelbart anfægtede hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser, men anfægtede, at der var sammenhæng imellem bidragsforhøjelserne og prisudviklingen/renteudviklingen. Nævnet fandt, at der ikke i aftalegrundlaget var bestemmelser, der kunne føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til at afspejle den generelle prisudvikling, dvs. en slags pristalsregulering. Der var heller ikke i aftalegrundlaget bestemmelser, der kunne føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til at afspejle den generelle renteudvikling. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at realkreditinstitutterne generelt anvender match funding, som indebærer, at der til finansiering af lånet udstedes obligationer, som modsvarer lånet både i forhold til beløb, løbetid og rentevilkår, og at det indebærer, at den rente, som låntageren betaler, går ubeskåret til obligationsejerne (af de pågældende obligationer). Nævnet fandt videre, at bidragsforhøjelsen, som var klart hjemlet i aftalegrundlaget, var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, og derfor ikke kunne anses for vilkårlig. I sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og sikkerhedsmæssige placeringer var satserne muligvis i den høje ende på visse af lånene, men kunne ikke tilsidesættes som åbenbart urimelige. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk