Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216041050
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
21604105
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Klageren havde i sin ejendom et lån på 913.000 kr., som i 2003 var ydet af det indklagede institut 1. Institut 1 afgav i marts 2013 på vegne af det koncernforbundne institut 2 et tilbud på et nyt obligationslån. Af låne- og pantsætningsaftalen fremgik det, at institut 2 var kreditor, og at bidrag og beregningsprincipper fastsattes og kunne ændres af institut 2. Sidstnævnte fremgik tillige af institut 2´s Långuide. Låneomlægningen blev gennemført i april 2013. Institut 2 varslede i februar 2016, at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige fra 0,4168 pct. til 0,5168 pct. Klageren protesterede efterfølgende imod forhøjelsen med henvisning til, at hun var kunde hos institut 1, som ikke kunne hæve satserne, og at hun ikke havde fået tydeligt forklaret, at hun ved omlægningen blev kunde hos institut 2. Klageren nægtede på grund af mangelfuld rådgivning at acceptere stigningen i bidragssatsen og bad om at få ført sit lån tilbage til institut 1. Institut 1 afviste at imødekomme klageren.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle tilbagekalde bidragsforhøjelsen pr. juli 2016. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at sagen først og fremmest omhandlede den rådgivning, som institut 1 gav klageren i forbindelse med hendes låneomlægning i 2013. Lånetilbuddet i marts 2013 blev fremsendt til klageren med et brev fra institut 1 og på institut 1’s brevpapir. Under hensyntagen til klagerens daværende kundeforhold til institut 1 kritiserede Nævnet, at institut 1 ikke tydeligere gjorde klageren opmærksom på, at institut 1 alene optrådte i sin egenskab af låneformidler for institut 2. Af låne- og pantsætningsaftalen fremgik det imidlertid, at lånet blev ydet af institut 2. Når der samtidig blev taget hensyn til resultatet af låneomlægningen, herunder at klageren ikke kunne have opnået et lån hos institut 1, at hun fik et nyt lån til en lavere rente, at hun opnåede et låneprovenu samt en forlængelse af løbetiden, og at klageren antagelig ikke ville være bedre stillet ved en fastholdelse af det oprindelige lån samt optagelse af tillægslån, fandt Nævnet, at institut 1 ikke havde pådraget sig rådgiveransvar over for klageren. Da bidraget som variabel faktor fremgik flere steder i aftalegrundlaget, og da forhøjelsen heller ikke kunne anses for vilkårlig eller for åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og belåningsgrader, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstitut 1.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk