Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030940
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603094
Bidragsforhøjelse.
Klageren optog i august 2009 gennem et låneformidlende pengeinstitut et tilpasningslån F1 med indledende afdragsfrihed og en bidragssats på 0,4332 pct. hos det indklagede realkreditinstitut. Det fremgik af det for lånet udstedte pantebrev samt af instituttets Långuide pr. november 2015, at bidraget og beregningsprincipperne fastsattes og kunne ændres af instituttet. Det årlige bidrag på lånet blev pr. den 1. april 2012 forhøjet til 0,5332 pct., pr. 1. oktober 2013 til 0,8068 pct. og pr. 1. januar 2015 til 0,9632 pct. Klageren indgik i januar 2016 en aftale med instituttet om profilændring til F3. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse til 1,2196 pct. pr. 1. juli 2016. Klageren klagede efterfølgende til instituttet over den varslede bidragsforhøjelse, som kom blot 2 uger efter den nye låneaftale. Instituttet afviste klagen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle anerkende, at der var forholdt ham helt afgørende oplysninger, og at tilpasningslånet derfor skulle bortfalde uden udgifter for ham. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren ikke umiddelbart havde anfægtet instituttets hjemmel til bidragsforhøjelser, men havde anført, at der ved ændringen af refinansieringsprofilen kun ca. 14 dage før varslingen af bidragsforhøjelsen var forholdt ham helt afgørende oplysninger, og at klageren desuden efterlyste en forklaring på, at en del af bidragsstigningen tilflød det låneformidlende pengeinstitut. Selv om der kun gik ca. 14 dage imellem klagerens profilændring og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde, idet instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager må være berettiget og forpligtet til hverken internt i koncernen eller udadtil at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Nævnet fandt, at det stod instituttet frit for at tilrettelægge sin forretning, herunder distributions- og ekspeditionsopgaver mest hensigtsmæssigt, og at fordelingen af bidragsindtægterne er et anliggende mellem instituttet og de låneformidlende institutter, som er lånekunderne uvedkommende. Nævnet bemærkede hertil, at de låneformidlende institutter stiller garanti for den rangyderste del af belåningen og foretager en del af administrationen på realkreditinstituttets vegne. Da der var hjemmel til bidragsforhøjelsen, og da bidragssatsen ikke var åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og ej heller kunne anses for vilkårlig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk