Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030920
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til de foretagne bidragsforhøjelser, som ikke kunne tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige. Klageren havde ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at han havde fået et bindende løfte om fast ydelse i 5 år.
21603092
Bidragsforhøjelse.
Klageren havde i sin ejendom et 30-årigt tilpasningslån F5, som var optaget i januar 2012 hos det indklagede realkreditinstitut. Af den for lånet udstedte Låne- og pantsætningsaftale samt af instituttet Långuide pr. november 2016 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper kunne ændres efter instituttets beslutning.

Instituttet forhøjede flere gange bidraget på klagerens lån, og varslede senest i februar 2016 nye forhøjelser, hvorved den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige fra 1,0824 til 1,2728 pct. Klageren fremsendte i forlængelse heraf en klage over de stigende bidragssatser, som med den seneste varsling betød, at bidragssatsen var blevet til ca. 4.500 kr. pr. kvartal. Klageren henviste endvidere til, at han 4 ½ år tidligere havde fået det råd, at han, hvis han var usikker på udsving i ydelse, kunne optage et F5 lån, hvorved ydelsen lå fast i de næste 5 år. Instituttet redegjorde i sit svar til klageren for baggrunden og hjemlen til bidragsforhøjelserne, som blev fastholdt.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, instituttet skulle nedsætte bidraget til det niveau, det havde ved låneoptagelsen, og til at tilbagebetale ham de bidragsbeløb på ca. 40.000 kr., som bidraget var forøget med efter låneoptagelsen. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at der i aftalegrundlaget, som klageren gennem sin accept af lånet i 2012 havde tiltrådt, var en klar hjemmel til bidragsforhøjelser. Nævnet fandt desuden, at bidragsforhøjelserne, der var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlige, og at der uanset bidragsforhøjelsernes forholdsvis høje stigningstakt ikke var grundlag for at anse disse for åbenbart urimelige. Nævnet tilføjede i øvrigt, at det af realkreditinstituttets prislister fremgik, at klageren ved at omlægge sit lån til en anden låntype og afdragsprofil kunne opnå en ikke ubetydelig nedsættelse af bidragssatsen. Klageren havde i sagen anført, at han blev tilrådet at optage et F5 lån, ”idet ydelsen så var fast i de 5 år”. Klageren havde imidlertid ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at han havde fået et bindende løfte, som kunne sætte den klare hjemmel til bidragsforhøjelser i aftalegrundlaget ud af kraft. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk