Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030620
Bidragsforhøjelse. Institutskifte.
Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
21603062
Bidragsforhøjelse. Institutskifte.
Klageren havde tre lån, som var ydet af det indklagede institut 1. Institut 1 fremsendte i oktober 2013 i sin egenskab af lånformidler for institut 2 dels en vejledende beregning af låneomlægning dels et lånetilbud til klageren vedrørende et F1 lån og et F5 lån. Af låne- og pantsætningsaftalerne fremgik det, at institut 2 var kreditor, og at bidrag og beregningsprincipper fastsattes og kunne ændres af institut 2. Sidstnævnte fremgik tillige af institut 2´s Långuide. I forbindelse med omlægningen, som blev gennemført i oktober 2013, udarbejdede institut 1 et rådgivningsskema, i henhold til hvilket bidraget kunne justeres med forudgående varsel. Institut 2 forhøjede i august 2014 bidraget på F1 lånet til 0,7996 pct. I april 2015 indgik klageren aftale med institut 1 om profilændring fra F1 til F5. Institut 2 varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser over for klageren, som betød, at de årlige bidragssatser pr. 1. juli 2016 ville stige til 0,8496 pct. henholdsvis 1,45 pct. Klageren protesterede forgæves til institut 1 over bidragsforhøjelsen med henvisning til, at hun aldrig havde modtaget oplysning om, at hendes lån var flyttet til institut 2.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at institut 1 skulle anerkende, at bidragsforhøjelserne på hendes lån skulle bortfalde, og at hendes lån skulle føres tilbage til institut 1. Institut 1 påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at sagen først og fremmest omhandlede den rådgivning, som institut 1 gav klageren i forbindelse med hendes låneomlægning i 2013. Den vejledende beregning og lånetilbuddet blev fremsendt til klageren med et brev fra institut 1 og på institut 1’s brevpapir. Under hensyntagen til klagerens daværende kundeforhold til institut 1 kritiserede Nævnet, at institut 1 ikke tydeligere gjorde klageren opmærksom på, at institut 1 alene optrådte i sin egenskab af låneformidler for institut 2. Af låne- og pantsætningsaftalen fremgik det imidlertid, at lånet blev ydet af institut 2. Når der samtidig blev taget hensyn til resultatet af låneomlægningen, herunder at klageren ikke kunne have opnået et lån hos institut 1, og at en forlængelse af afdragsfrihed ikke var mulig uden låneomlægning, fandt Nævnet, at institut 1 ikke havde pådraget sig rådgiveransvar over for klageren ved ikke at fremhæve, at låneomlægningen skete til et lån, der aktuelt ville kunne bidragsforhøjes. Da bidraget som variabel faktor fremgik flere steder i aftalegrundlaget, herunder af det fremlagte rådgivningsskema, og da bidragsforhøjelsen ikke kunne anses for vilkårlig eller åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og belåningsgrader, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstitut 1.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk