Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030600
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603060
Bidragsforhøjelse.
Klageren optog i maj 2012 et tilpasningslån F1 hos det indklagede institut. Af aftalegrundlaget fremgik det, at bidragets størrelse og beregningsprincipper herfor kunne ændres af instituttet. Klageren skiftede i januar 2013 til F3 lån. Instituttet forhøjede i oktober 2013 og i januar 2015 bidragssatsen på klagerens lån. I november 2015 fremsendte instituttet en meddelelse til klageren om, at hendes lån skulle rentetilpasses med virkning fra den 1. april 2016, og at der var frist til den 29. januar 2016 til meddelelse af ønsker om ændringer, herunder i forhold til refinansieringsprofilen. I februar 2016 varslede instituttet bidragsforhøjelser over for klageren. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet for at få bidragssatsen nedsat, hvilket instituttet afviste.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, principalt at hun inden 29. januar 2019 skulle kunne indfri lånet til kurs 100 uden omkostninger for hende, subsidiært at bidraget indtil refinansieringen i 2019 skulle fastfryses på niveauet forud for 1. juli 2016. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren havde anfægtet bidragsforhøjelsen som urimelig, fordi den blev gennemført på det aktuelle tidspunkt, således at klageren var afskåret fra i forbindelse med refinansieringen af lånet at disponere ud fra en viden om bidragsforhøjelsen. Selv om der kun gik 5 hverdage efter udløbet af fristen for ændringer af lånet i forbindelse med dets refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde, idet instituttet af konkurrencemæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer, og at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. I den forbindelse understregede Nævnet, at det ikke er muligt at tilrettelægge tidspunkterne for eventuelle bidragsforhøjelser under hensyntagen til fristerne i forbindelse med refinansiering, idet der, som det er tilfældet i hele branchen efter pålæg fra tilsynsmyndigheden, ikke er faste datoer for alle lån. Instituttets refinansieringstidspunkter var således fordelt hen over året. Nævnet kunne ikke afvise, at instituttets bidragssatser på flere låntyper/belåningsniveauer var de højeste, men set ud fra det generelle niveau i markedet og det faktum, at andre institutter efterfølgende havde varslet eller bebudet bidragsstigninger, var der ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsstigningerne som åbenbart urimelige. Da der var den fornødne klare hjemmel, og bidragsforhøjelserne ikke kunne anses for vilkårlige, frifandt Nævnet realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk