Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030590
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
21603059
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i april 2015 et tilbud til klageren på et 30-årigt, 2,5 pct. obligationslån på 1.618.000 kr. med indledende afdragsfrihed og en bidragssats på 0,8872 pct. pr. år. Lånet blev udbetalt i maj 2015. Af den udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipperne herfor kunne ændres i lånets løbetid efter instituttets beslutning. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, hvilket betød, at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,0624 pct. Klageren protesterede efterfølgende forgæves over bidragsforhøjelsen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle annullere eller nedsætte stigningen. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for bidragsforhøjelserne førte et særligt bevis for grundlaget for disse. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at der hen over de seneste år var kommet en række nye kapitalkrav, som hele realkreditsektoren havde måttet indrette sig på, herunder med stigende bidragssatser til følge. Selv om der kun gik godt 8 måneder imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring blev offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Tillige havde bidragsforhøjelsen generel karakter og var foretaget ensartet for alle kunder, der havde samme låntype, uanset udbetalingstidspunkt. Endelig fandt Nævnet, at bidragsforhøjelsen, som var klart hjemlet i aftalegrundlaget, og som var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlig, ligesom bidragsforhøjelsen ikke kunne anses for åbenbart urimelig. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at bidragssatsen lå på niveau med eller under, hvad der var sædvanligt i branchen. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk