Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030450
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603045
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i oktober 2015 et tilbud til klageren på et tilpasningslån F5 på 4.800.000 kr. med en årlig bidragssats på 1,0244 pct. I forbindelse med lånesagen tiltrådte klageren et rådgivningsskema, hvoraf det fremgik, at bidraget kunne justeres med forudgående varsel. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide fra november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet. Det tilbudte lån blev udbetalt den 16. november 2015. I februar 2016 varslede instituttet bidragsforhøjelse over for klageren, hvorved den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,996 pct. Klageren klagede efterfølgende over bidragsforhøjelsen, idet han ikke fandt det rimeligt, at han skulle pålignes ekstraomkostninger mindre end 3 måneder efter indgåelse af refinansiering. Instituttet meddelte som var herpå, at bidragsforhøjelsen ikke var besluttet, da klageren valgte at refinansiere sit lån, og at den var gældende for alle eksisterende og nye lån, og derfor også for klagerens lån.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle nedsætte klagerens bidrag til niveauet, som var gældende ved lånets optagelse. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren havde anført, at det ikke var rimeligt, at bidraget på hans lån kunne forhøjes, idet han ikke ved lånets optagelse blev gjort opmærksom på, at det ville ske. Selv om der kun gik ca. 2,5 måned imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. I aftalegrundlaget var der taget et klart forbehold for prisforhøjelser, ligesom adgangen til bidragsforhøjelser direkte var berørt i rådgivningsskemaet. Klageren var endvidere, som sagen var oplyst, ikke blevet tilsikret et fast bidrag. Da der var den relevante hjemmel til bidragsforhøjelsen, og da bidragssatsen ikke var åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og ej heller kunne anses for vilkårlig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk