Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030420
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
21603042
Bidragsforhøjelse.
Klageren optog ultimo 2014 et Tilpasningslån F1 hos det indklagede realkreditinstitut med en bidragssats på 0,6344 pct. p.a. I tilbuddet var det oplyst, at bidragssatsen pr. 1. januar 2015 ville stige til 0,7 pct. Ultimo 2015 optog klageren et 3 pct. obligationslån med en bidragssats på 0,8088 pct. p.a. Af rådgivningsskemaer for lånene, af låne- og pantsætningsaftalerne og af instituttets Långuide fremgik det, at bidragets størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser på klagerens lån, som pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,0076 pct. p.a. henholdsvis 0,9324 pct. p.a. Klageren protesterede efterfølgende forgæves over bidragsforhøjelserne, med henvisning til dels begrundelsen for disse, dels tidspunktet i forhold til klagerens låneoptagelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle trække hele stigningen i bidraget på hans to lån tilbage til niveauet pr. den 4. februar 2016. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser førte et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne, eller for at kritisere, at instituttet ikke tog afsæt i den enkelte kundes forhold, men efter aftalegrundlaget havde gennemført generelle bidragsforhøjelser. Selv om der kun gik godt 1,5 måned imellem klagerens seneste låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde, idet instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid ville være kunder, som har disponeret kort tid før. Til klagerens anfægtelse af, at en del af bidragsstigningen tilfaldt de låneformidlende institutter, fandt Nævnet, at det stod instituttet frit for at tilrettelægge sin forretning, herunder distributions- og ekspeditionsopgaver, og at fordelingen af bidragsindtægterne var et anliggende mellem instituttet og de låneformidlende institutter, som var lånekunderne uvedkommende. Hertil bemærkede Nævnet, at de låneformidlende institutter stiller garanti for den rangyderste del af belåningen og foretager en del af administrationen på instituttets vegne. Da der var hjemmel til bidragsforhøjelsen i aftalegrundlaget, og da bidragssatsen ikke var åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og ej heller kunne anses for vilkårlig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk