Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030360
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne. Forhøjelsen kunne heller ikke uanset den forholdsvis høje stigningstakt eller på andet grundlag tilsidesættes.
21603036
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut fremsendte i marts 2009 et lånetilbud til klageren vedrørende et 30-årigt tilpasningslån F2 på 1.760.000 kr. med en årlig bidragssats på 0,5 pct. Det tilbudte lån blev udbetalt den 25. maj 2009. Af pantebrevet for lånet samt af instituttets Långuide fra november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet. Den 1. januar 2015 refinansierede klageren lånet og ændrede samtidig lånet til et F4-lån med afdragsfrihed. Bidragssatsen blev i den forbindelse fastsat til 1,0244 pct. p.a. I februar varslede instituttet bidragsforhøjelser over for klageren, hvilket betød at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,3966 pct. Klageren protesterede efterfølgende forgæves over forhøjelsen af bidragssatsen, som hun krævede nærmere dokumentation for.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle nedsætte bidragssatsen til niveauet før 1. juli 2016 eller derunder. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for bidragsforhøjelserne, herunder de øgede kapitalkrav til realkreditinstitutter samt de varslede yderligere kapitalkrav, førte et særligt bevis for grundlaget for disse. Der var den fornødne klare hjemmel i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser, og Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at forhøjelsen uanset den forholdsvis høje stigningstakt var åbenbart urimelig. Nævnet havde i den forbindelse tillagt det betydning, at bidragssatsen ikke var væsentligt forskellig fra det niveau, der var sædvanligt i branchen. Endelig fandt Nævnet, at bidragsforhøjelsen, som var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlig. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk