Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030350
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesvilkår. Rådgivning.
Hjemlen til bidragsforhøjelser var klar, og klageren var ikke tilsikret mod sådanne. Det kunne ikke kritiseres, at der ikke var advaret mod, at bidrag kunne stige som sket, idet det ikke kunne forudses i 2010. Ikke kritik af beregninger af indfrielse m.m.
21603035
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesvilkår. Rådgivning.
Klageren optog i 2007 et F10-lån hos det indklagede institut til en bidragssats på 0,48 pct. I 2010 omlagde klageren lånet til et nyt F10-lån til en bidragssats på 0,5048 pct. Indfrielsen af det gamle F10-lån skete ved opkøb til markedskurs af de for lånet udstedte obligationer. Det fremgik af aftalegrundlaget for begge lån, at bidraget kunne ændres efter instituttets beslutning, ligesom lånets indfrielsesvilkår var angivet. Instituttet forhøjede pr. 1. oktober 2013 bidraget på klagerens lån fra 0,6048 pct. til 0,9592 pct., pr. 1. januar 2015 til 1,0448 pct. og pr. 1. juli 2016 til 1,2252 pct. Klageren protesterede forgæves mod bidragsforhøjelserne.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle nedsætte bidragssatsen og tilbagebetale beløb, der var opkrævet i forhøjet bidrag. Under sagen rejste klageren endvidere tvivl om indfrielsesvilkår og beregninger. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at det af aftalegrundlaget tydeligt fremgik, at der kunne foretages bidragsforhøjelser, og Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ikke advarede om, at bidraget kunne stige i det skete omfang, idet denne udvikling ikke var noget, som kunne forudses i 2010. Der var endvidere ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for bidragsforhøjelserne førte et særligt bevis for grundlaget for disse. Nævnet bemærkede hertil, at det er et instituts egen beslutning, hvordan det organiserer og tilrettelægger sin virksomhed, og at det ikke kunne kritiseres, at en del af bidragsforhøjelsen måtte være reserveret til børsnotering for at imødekomme de varslede yderligere kapitalkrav. Nævnet fastslog, at klageren ikke havde godtgjort, at hun i strid med den klare hjemmel til bidragsforhøjelser var blevet tilsikret, at der ikke kunne ske bidragsforhøjelser, eller at ydelsen på lånet var fast i 10 år. Bidragsforhøjelserne kunne tillige ikke anses for vilkårlige eller åbenbart urimelige. Nævnet bemærkede, at indfrielsesvilkårene fremgik af aftalegrundlaget, og at den fremgangsmåde, instituttet havde anvendt ved beregningen af klagerens F10-lån, ikke alene var sædvanlig for rentetilpasningslån, men også nødvendig for at sikre den rette sammenhæng mellem obligations- og lånesiden. Hertil kom, at de nødvendige løbende reguleringer af obligationsrestgælden fremgik af aftalegrundlaget. Uanset om man kunne have forståelse for klagerens fremgangsmåde, var det ifølge Nævnet klagerens eget ansvar, når hun ifølge egne oplysninger valgte ikke at nærlæse hele aftalegrundlaget, men forlod sig på den i rådgivningsskemaet anførte rådgivning samt gule sedler med anvisning af underskriftssteder. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk