Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030330
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte instituttets beslutning om børsnotering eller for at kritisere, at en del af bidragsforhøjelsen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603033
Bidragsforhøjelse.
Klageren optog i februar 2010 et 30-årigt tilpasningslån F1 på 2.011.000 kr. med indledende afdragsfrihed hos det indklagede realkreditinstitut. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Instituttet varslede i maj 2013 og i august 2014 bidragsforhøjelse over for klageren, hvilket betød, at den årlige bidragssats pr. 1. oktober 2013 steg fra 0,58 pct. til 0,7916 pct., pr. 1. januar 2015 til 0,9692 pct., hvor tillige kursfradraget ved refinansiering steg fra 0,10 til 0,30 kurspoint. Instituttet varslede i februar 2016 på ny bidragsforhøjelse over for klageren, som betød, at bidraget pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,3084 pct. Klageren fremsendte den 24. februar 2016 en klage til instituttet, idet han ikke ville finde sig i den urimelige behandling, som havde ført til, at bidragsbetalingen fra aftalens indgåelse var steget fra 1.087 kr. til 4.873 kr., eksklusive den senest varslede stigning. Klageren anførte, at institutternes rolle på markedet oprindelig var at holde priserne i bund for forbrugeren, hvorimod det aldrig havde været meningen at forgylde aktionærer og generere overskud i milliardklassen. Klageren forventede derfor et skriftligt forlig, som indeholdt en stor prisnedsættelse samt tilbagekaldelse af de senest varslede bidragsforhøjelser. Instituttet afviste den 26. februar 2016 at efterkomme klagerens ønske om en ændring af bidragssatsen, hvis klageren ville fastholde den aktuelle låneprofil.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle nedsætte bidraget, så det udgjorde under 5.000 kr. årligt, og aflyse den planlagte børsnotering. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at realkreditinstituttet havde begrundet bidragsforhøjelserne med blandt andet de øgede kapitalkrav til realkreditinstitutter, herunder at det i den forbindelse var nødvendigt at børsnotere realkreditkoncernen, som instituttet var en del af. Nævnet fandt, at det er et realkreditinstituts suveræne beslutning, hvordan det organiserer og tilrettelægger sin virksomhed, herunder ved børsnotering. Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at en del af bidragsforhøjelsen måtte være reserveret til at imødekomme de varslede yderligere kapitalkrav. Da der i aftalegrundlaget var en klar hjemmel til, at realkreditinstituttet kunne foretage bidragsforhøjelser, og da bidragsforhøjelserne endvidere ikke kunne anses for vilkårlige eller åbenbart urimelige, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk