Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030290
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603029
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i januar 2016 et tilbud til klageren vedrørende et Tilpasningslån F5 på 1.760.000 kr. med afdragsfrihed. Af lånetilbuddet fremgik det, at den årlige bidragssats udgjorde 1,0244 pct. Af lånetilbuddet, rådgivningsskemaet, låne- og pantsætningsaftale og af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Det tilbudte lån blev udbetalt i januar 2016. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse på det udbetalte lån, hvilket for klageren betød, at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,1966 pct. Klageren protesterede efterfølgende over forhøjelsen, som han fandt urimelig, herunder fordi låneaftalen var indgået blot ca. 14 dage tidligere end varslingen. Instituttet redegjorde som svar herpå for forløbet af beslutningen om bidragsforhøjelser, herunder at klagerens rådgiver ikke havde været vidende om de kommende ændringer og derfor havde rådgivet klageren ud fra sin viden på det pågældende tidspunkt. Instituttet afviste at ændre klagerens bidragssats.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle annullere bidragsforhøjelsen, således at den netop indgåede låneaftale blev efterlevet, og bidragssatsen blev reguleret tilbage til de oprindelige 1,0244 pct. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at der ikke umiddelbart var tvist om hjemlen, men om hvorvidt instituttet havde forsømt at oplyse klageren om bidragsforhøjelsen, som blev varslet kun 14 dage efter, at klageren havde tiltrådt lånet. Selv om der kun gik ca. 2 uger imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsmæssige årsager måtte være berettiget til og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Da der var den relevante hjemmel til bidragsforhøjelsen, og da bidragssatsen ikke var åbenbart urimelige i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og ej heller kunne anses for vilkårlig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk