Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215122050
Kurssikring. Aftaleindgåelse. Misligholdelse. Omkostninger.
Dørsalgsreglerne var ikke overtrådt. Kursaftalen kunne ikke fortrydes uden omkostninger for klageren, dels fordi der ikke var reageret hurtigt nok over for aftalebekræftelsen, dels fordi reaktionen havde karakter af fortrydelse.
21512205
Kurssikring. Aftaleindgåelse. Misligholdelse. Omkostninger.
Klageren havde i sin ejendom to variabelt forrentede lån med renteloft og indledende afdragsfrihed frem til udgangen af 2015, som var ydet af det indklagede realkreditinstitut. Klageren rettede den 28. september 2015 telefonisk henvendelse til instituttet for at drøfte sine muligheder i forbindelse med udløbet af afdragsfrihedsperioden. Under samtalen drøftedes en fastkursaftale, og instituttet understregede, at der var tale om en bindende aftale, som klageren ikke senere kunne fortryde. Efter at have spurgt ind til kurssikringskonstruktionen tilkendegav klageren, at han ønskede en sådan. Instituttet fremsendte samme dag lånetilbud, fastkursaftalespecifikation, samt fastkursaftalebekræftelser på det nye lån samt indfrielse af det gamle. Det fremgik heraf, og at klageren straks skulle henvende sig til instituttets Kundecenter, hvis han var uenig i en eller flere oplysninger. Instituttet rykkede efterfølgende flere gange forgæves for de underskrevne dokumenter. Den 30. oktober 2015 fremsendte instituttet en opgørelse til klageren over ophævelse af kursaftale til udbetaling for i alt 33.919 kr., som klageren afviste at betale.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle anerkende, at klageren ikke havde indgået en bindende aftaler om kurssikring, og at instituttet derfor ikke kunne kræve betaling af omkostninger på 33.919 kr. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt, at instituttet ikke havde tilsidesat bestemmelserne i lov om visse forbrugeraftaler om uanmodet henvendelse, idet det var klageren, der selv henvendte sig til instituttet, og bemærkede endvidere, at kursaftaler på realkreditlån ikke er omfattet af fortrydelsesreglerne i den nævnte lov. På baggrund af telefonsamtalen den 28. september 2015 fandt Nævnet det utvivlsomt, at der blev indgået aftaler om kurssikring af låneomlægningen. Nævnet henviste til, at både specifikationen af fastkursaftalen og kursaftalebekræftelsen af 28. september 2015 indeholdt en opfordring til klageren om straks henvende dig til instituttets kundecenter, hvis han var uenig i en eller flere oplysninger. Ud fra parternes oplysninger om efterfølgende telefonsamtaler fandt Nævnet det ikke godtgjort, at klageren havde reageret med den fornødne hurtighed, ligesom klagerens adfærd ikke havde karakter af en afstandtagen til aftaleindgåelsen, men derimod fremtrådte som en fortrydelse. Nævnet tilføjede, at klageren eventuelt kunne indgive en klage til Pengeinstitutankenævnet, såfremt han mente, at hans bank havde pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med sin rådgivning af klageren i forbindelse med fragåelsen af kursaftalerne. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk