Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215112010
Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft.
Klageren var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår, som var oplyste flere steder i aftalegrundlaget, herunder var det anført, at lånet var delvist konverterbart og havde ”særlige indfrielsesvilkår".
21511201
Indfrielsesvilkår, Variabelt forrentet obligationslån med renteloft.
Klagerne havde i deres ejendom et variabelt forrentet obligationslån med renteloft og refinansiering, som var optaget hos det indklagede institut i oktober 2005. Af lånetilbud, Standardiseret Europæisk Informationsblad, såvel som af instituttets almindelige forretningsbetingelser og pantebrevet, der lå til grund for lånet, fremgik det, at indfrielse af lånet kunne ske enten ved indlevering af obligationer svarende til obligationsrestgælden eller kontant med obligationsrestgælden til kurs 105. Klager 1 henvendte i september 2015 til instituttet og oplyste, at hun i forbindelse med skilsmisse ville konvertere lånet, og at hun havde fundet ud af, at det ikke kunne ske til kurs 100 som normalt, og at det ville afføde et kurstab på 75.000 kr., hvilket beløb klageren ønskede godtgjort af instituttet, idet hun ikke ved optagelsen af lånet var blevet rådgivet om konsekvenserne af indfrielsesvilkårene. Instituttet redegjorde i oktober 2015 for lånets indfrielsesvilkår, som fremgik af aftalegrundlaget, som klagerne havde tiltrådt, og afviste på den baggrund at imødekomme klagernes krav om godtgørelse af omkostninger/kurstab.

Klagerne nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle betale det kurstab, der ville opstå i anledning af en kommende indfrielse af klagernes lån, der ikke kunne indfries til kurs 100. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at det flere steder af aftalegrundlaget, som bestod af lånetilbuddet af 28. oktober 2005 med tilhørende ”Standardiseret Europæisk Informationsblad” samt pantebrev, som endvidere henviste til instituttets almindelige forretningsbetingelser, fremgik, at lånet var delvist konverterbart, at lånet havde ”særlige indfrielsesvilkår”, og at lånet kunne indfries enten ved indlevering af obligationer eller kontant med obligationsrestgælden til kurs 105. Nævnet fandt, at klagerne derved på klar og tydelig måde var blevet oplyst om lånets indfrielsesvilkår samt konsekvenserne heraf, og at der ikke var grundlag for at pålægge instituttet på tilbudstidspunktet at foretage konsekvensberegninger af en eventuel førtidig indfrielse.
Endvidere bemærkede Nævnet, at der i ”Standardiseret Europæisk Informationsblad” var givet klagerne oplysning om lånets ÅOP (årlige omkostninger i procent). Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk