Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215071330
Fastkursaftale. Rådgivning. Ekspeditionstid.
Den lange ekspeditionstid kunne ifølge Nævnet ikke alene tilskrives instituttet, som derfor ikke pådrog sig et erstatningsansvar. Det var endvidere ud fra kursoplysningerne usikkert, om klageren havde lidt et tab. Nævnet frifandt derfor instituttet.
21507133
Fastkursaftale. Rådgivning. Ekspeditionstid.
Klageren, som i sin ejendom havde to lån på 1.022.000 kr. og 1.558.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut, anmodede i april om et tilbud på omlægning det ene lån og samt udvidelse af lånet. Der var herefter dialog mellem instituttets rådgivere og klageren med hensyn til afgivelsen af det ønskede lånetilbud. Samtidig underskrev klageren i maj 2015 en købsaftale vedrørende en ejerlejlighed. Efterfølgende fremsendte det med instituttet koncernforbundne pengeinstitut forskellige omlægningsberegninger til klageren. Der var samtidig dialog mellem pengeinstituttet og ejendomsmægleren vedrørende ekspeditionen og finansieringen af klagerens køb af ejerlejligheden, som angiveligt skulle foregå kontant, men som ifølge pengeinstituttet ikke kunne gennemføres, før begge parter havde tiltrådt købsaftalen. Realkreditinstituttet fremsendte i juni 2015 et lånetilbud til klageren på låneomlægning og tillægslån. Låneomlægningen blev gennemført ultimo juni 2015 i overensstemmelse med en samtidig indgået fastkursaftale. Klageren var utilfreds med rådgivningen om kurssikring og med ekspeditionstiden og var i dialog med instituttet herom, uden at det førte til afklaring mellem parterne.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle yde ham fuld kompensation for det tab, som den sene kurssikring havde medført. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at forløbet af lånesagen frem til kurssikringen havde været relativt langt. Nævnet fandt det dog ikke godtgjort, at det lange forløb alene kunne tilskrives instituttets ekspedition af sagen. Nævnet fandt på den baggrund ikke grundlag for at statuere et erstatningsansvar for instituttet. Nævnet tilføjede, at det i øvrigt på baggrund af kursoplysningerne var usikkert, om klageren havde lidt et tab, idet kurserne var steget i referenceperioden. Nævnet havde endvidere noteret sig, at instituttet pr. kulance havde tilbudt klageren en økonomisk kompensation på 5.000 kr. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk