Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215061200
Ukorrekt udbetalingsmetode. Erstatningskrav.
Ubestridt, at der var sket en udbetalingsfejl. Klageren havde haft pligt til at medvirke til at få sagen på plads og begrænse sit eventuelle tab, og derfor blev erstatningen udmålt til kurstabet frem til det tidspunkt, hvor fejlen kunne være afhjulpet.
21506120
Ukorrekt udbetalingsmetode. Erstatningskrav.
Klageren havde i sin ejendom et lån på 2.500.000 kr. til institut 1. Det indklagede institut 2 gav i marts 2015 klageren tilbud på to lån. Klageren tiltrådte i forlængelse heraf en tinglysningsaftale, hvoraf det fremgik, at indfrielsen af lånet til institut 1 skulle dækkes af penge fra en af klagerens bankkonti og delsalg af obligationer fra et af lånene. De resterende obligationer skulle overføres til klagerens VP-konto. Ved en fejl blev alle obligationerne solgt til en udbetalingskurs på 96,513. Kontantprovenuet blev overført til klagerens bankkonto. Klageren gjorde efter udbetalingen institut 2 opmærksom på fejlen og bad om at få obligationerne overført. Det afviste institut 2 med henvisning til, at det krævede, at klageren først tilbageførte det modtagne kontantbeløb. Det afviste klageren. Yderligere dialog mellem parterne førte ikke til en løsning, dog var der enighed om en gennemsnitskurs i perioden 8. til 14. april 2015 på 97,063.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at institut 2 skulle betale klageren 1) 141.780,79 kr. til dækning af kurstab i perioden 8. april 2015 til 12. maj 2015, subsidiært et mindre beløb fastlagt af Nævnet, 2) 8.121,56 kr. i forkert afkrævet rente og bidrag i perioden 31. marts 2015 til 6. maj 2015, subsidiært et mindre beløb fastsat af Nævnet, 3) 40.000 kr. til dækning af klagerens udgifter til kørsel, telefon, arbejdsløn m.m., subsidiært et mindre beløb fastsat af Nævnet, mere subsidiært give fuldstændig afkald på vederlag. Institut 2 påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at det var ubestridt, at institut 2 begik en fejl ved udbetalingen af lånene, og at institut 2 var erstatningsansvarlig for det tab, som klageren led som af fejlen, dog således at klageren, efter at være blevet opmærksom på fejlen, havde pligt til i samarbejde med instituttet at få sagen på plads og sørge for at begrænse sit eventuelle tab. Hvis klageren aktivt havde medvirket til at få sagen bragt på plads, kunne det efter Nævnet opfattelse være sket i dagene efter den 8. april 2015 og senest den 14. april 2015. Parterne havde accepteret en gennemsnitskurs på 97,063 for denne periode og på baggrund heraf fandt Nævnet, at erstatningsbeløbet kunne ansættes til 11.462,51 kr., svarende til kursforskellen mellem den nævnte gennemsnitskurs og udbetalingskursen den 31. marts 2015. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at klageren skulle have krav på tilbagebetaling af rente og bidrag i perioden 31. marts 2015 til 6. maj 2015. Ud fra sædvanlig nævnspraksis fandt Nævnet ikke, at der kunne tilkendes klageren erstatning for medgået tid og omkostninger som følge af fejlen. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet tilpligtet at yde klageren en erstatning på 11.462,51 kr.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk