Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Bestillinger Download Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 
 

Generelle emner i årsberetningerne

Udskriv siden
Nævnets årsberetninger indeholder generelt en gennemgang af et særligt udvalgt emne, som enten er taget op for at beskrive nævnspraksis på området, eller som er en hel eller delvis gengivelse af notater, som Nævnssekretariatet har udarbejdet til brug for Nævnets overvejelser i konkrete sager. Notaterne er i vidt omfang udtryk for Nævnssekretariatets opfattelse af retstilstanden og kan derfor ikke forpligte Nævnet i konkrete sager.
Indledning samt sammendrag og konklusion i notaterne kan ses ved at klikke på den aktuelle årsberetning. Dog er enkelte notater gengivet i deres helhed.
Oversigt over udvalgte emner, der er behandlet i årsberetninger:
Bidrag. ┼rsberetning 2014
Afdragsprofiler og realkreditlåntyper ┼rsberetning 2008
Den civilretlige betydning af reglerne om god skik ┼rsberetning 2009
Forsinkelse af ekspeditioner i lånesager. ┼rsberetning 2006
Forældelse af personlige fordringer ┼rsberetning 1998
Forældelse efter forældelsesloven af 2007 og passivitet. ┼rsberetning 2013
Gebyrer i forbindelse med indfrielse af realkreditlån. ┼rsberetning 2002
Gebyrer på realkreditområdet. ┼rsberetning 2003
Gældsovertagelse ┼rsberetning 1992
Hæftelse for realkreditlån ┼rsberetning 1992
Indfrielse af realkreditlån ┼rsberetning 1992
Klageadgang i praksis ┼rsberetning 2012
Kursfastsættelse ved handel med obligationer ┼rsberetning 2011
Kursfastsættelse ved indfrielse af realkreditlån ┼rsberetning 2001
Kurssikring ┼rsberetning 2005
Låneomlægning ┼rsberetning 1994
Nye regler for forbrugerklager ┼rsberetning 2015
Opgørelse af personlige fordringer - særligt i forhold til retsplejelovens ž 578. ┼rsberetning 2000
Opsigelsesfrister i realkreditpantebreve ┼rsberetning 1999
Personlige fordringer ┼rsberetning 1993
Rentebegreber - og det, der ligner - i den finansielle sektor ┼rsberetning 2010
Rådgivningsansvar ┼rsberetning 1995
Tabsbegrænsningspligt og egen skyld ┼rsberetning 2007
Takster ┼rsberetning 1992
Transport af realkreditpantebreve ┼rsberetning 1996
Tvangsauktion - gebyrer ┼rsberetning 2004
Tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. ┼rsberetning 2016
Valg af låntype og renteprocent ┼rsberetning 1997
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk