Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 

Aktuel info

Udskriv siden

Årsberetning for 2016

Ankenævnets årsberetning for 2016 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Opdateret d.  
Læs mere
 

Årsberetning for 2015

Ankenævnets årsberetning for 2015 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Opdateret d.  
Læs mere
 

Årsberetning for 2014

Ankenævnets årsberetning for 2014 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Opdateret d.  22-06-2015
Læs mere
 

Bidrag

Læs om nævnsafgørelser vedrørende bidrag, og om hvad bidrag er.
Opdateret d.  11-07-2017
Læs mere
 

International konference i København i september 2

Realkreditankenævnet er sammen med Ankenævnet for Forsikring og Pengeinstitutankenævnet lokale arrangører af dette års internationale INFO konference, som afholdes i København 17. – 19. september 2012.
Opdateret d.  
Læs mere
 

Engelsk version af hjemmesiden

Realkreditankenævnet har i dag lanceret en engelsk version af sin hjemmeside.
Opdateret d.  
Læs mere
 

Ny formand

Fra den 1. januar 2012 er højesteretsdommer Henrik Waaben formand for Realkreditankenævnet.
Opdateret d.  
Læs mere
 

Renteswap

Nævnet afsagde i august 2011 den første kendelse vedrørende en renteswapaftale mellem en andelsboligforening og et realkreditinstitut. Afgørelser i lignende sager er truffet i oktober 2011, i juli 2012, i august og december 2013, i januar 2014 og i august
Opdateret d.  14-02-2017
Læs mere
 

Sager om personlige fordringer.

Hvad sker der, efter at der er afsagt kendelser i sager om personlige fordringer? Efterkommelse af kendelserne, retspraksis m.v Læs også her om de seneste ankenævnsafgørelser på området.
Opdateret d.  09-06-2004
Læs mere
 

 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk